ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260037
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  260037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเสม็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANSAMED
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเสม็ด
ตำบล :
  กลันทา
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/10/2487
อีเมล์ :
  watbansamed@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองบุรีรัมย์ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด


นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเสม็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน