ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260043
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  260043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านตะโก
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-666541
โทรสาร :
  044666541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  Takoschool2477@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองบุรีรัมย์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโก


นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน