ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260044
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  260044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านสุขสวัสดิ์
ตำบล :
  บัวทอง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044119335
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเคียน


นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน