ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260045
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  260045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเพชร
ตำบล :
  บัวทอง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0817256770
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  bannongpet@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:59:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเพชร


นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน