ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260048
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  260048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรมิตรวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trimitwithayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปริงเปน
ตำบล :
  หลักเขต
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2488
อีเมล์ :
  trimitwithayakarn_2488@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร


นายทองดี อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน