ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260051
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  260051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกเก่า
ตำบล :
  หลักเขต
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  khokkao@khokkao.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหลักเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเก่า


นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน