ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายจีก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260052
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  260052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวายจีก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  swaijeek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านสวายจีก
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-181521
โทรสาร :
  044181521
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  swaijeek.ac@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองบุรีรัมย์ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวายจีก


นายวิเชียร วณิชชาพัชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายจีก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน