ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260053
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  260053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเปราะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokprao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านโคกเปราะ
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-783488
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มีนาคม 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2562 เวลา 10:35:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ


นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน