ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260055
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  260055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านฝ้าย
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-784315
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2487
อีเมล์ :
  ิbanfai2556@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:34:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน