ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจคามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260056
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  260056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจคามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjakarmwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองปรือ
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-181527
โทรสาร :
  044-181527
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  benjakarm@thaimmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:16:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจคามวิทยา


นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน