ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260057
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  260057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปรือน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpruenoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองปรือน้อย
ตำบล :
  สวายจีก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630312
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  Bannongpruenoi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวายจีก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:27:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย


นายสรวิชญ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน