ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260059
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  260059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสม็ดโคกตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samedkokthan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630346
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต.เสม็ด ม.1,2,7,8,19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 16:56:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล


นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน