ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260060
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  260060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสภณวรวัฒน์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sophonwarawatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-637255
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  Sophon4289@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 10:08:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน