ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260062
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  260062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสวัสดิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHASAWATWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกตาล
ตำบล :
  สะแกซำ
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา


นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน