ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260063
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  260063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านสะแกซำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Ban Sakaesam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสะแกซำ
ตำบล :
  สะแกซำ
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/09/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ


นายสันติ บำรุงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน