ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260064
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  260064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladkhwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดควาย
ตำบล :
  สะแกซำ
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0879634529
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  taladkhwai@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:23:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดควาย


สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน