ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260065
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  260065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokhuachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกหัวช้าง
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:25:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง


นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน