ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260066
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  260066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเย้ยสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBAN YOEI SAKAE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเย้ยสะแก
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 11:25:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก


นายจิรยศ จรดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน