ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260067
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  260067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANHUAWUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัววัว
ตำบล :
  เสม็ด
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0872515337
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสม็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2562 เวลา 10:37:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)


นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน