ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260069
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  260069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmuangburiram_banbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบัว
ตำบล :
  บ้านบัว
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-183098
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กรกฎาคม 2468
อีเมล์ :
  anubanbanbua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:12:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)


นายปิยะ ศิลากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน