ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260070
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  260070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ดอนหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANPHODONWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนหวาย
ตำบล :
  กระสัง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0-4469-0238
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  banphodonwai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต่อต้านยาเสพติด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย


นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน