ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260071
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrasang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านกระสัง
ตำบล :
  กระสัง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-634671
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)


นายอนันต์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน