ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260072
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  260072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรุบุมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banprubumaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านปรุ
ตำบล :
  บ้านบัว
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-119339
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
  prubumaka@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า


นายอวยพร ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน