ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260074
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  260074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangwitthayakhan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านม่วงใต้
ตำบล :
  บ้านบัว
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630058
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  muangwit@buriram.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08:05:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร


ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน