ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260075
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  260075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองค่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองค่าย
ตำบล :
  บ้านบัว
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0 4463 0385
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 10:09:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองค่าย


นางวารุณี ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน