ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260077
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongma
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองม้า
ตำบล :
  กระสัง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0819667517
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/05/2496
อีเมล์ :
  bannongma425@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 19:22:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม้า


นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน