ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260078
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  260078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbannongtalumpook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ตำบล :
  ลุมปุ๊ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0866482875
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  nongtalumpook@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมปุ๊ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก


นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2