ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260079
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  260079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทะลอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtalok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองทะลอก
ตำบล :
  ลุมปุ๊ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-783490
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  bannongtalok2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก


นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน