ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260080
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  260080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสว่างบูรพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsawangburapha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเสม็ด
ตำบล :
  ลุมปุ๊ก
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  0956101705
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/06/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:51:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา


นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน