ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260082
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  260082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะแกโพรงอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakaeponganusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านสะแกโพรง
ตำบล :
  สะแกโพรง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  skpaschoo31010069@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์


นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน