ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260083
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  260083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะเขือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongmakhua school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24   บ้านบ้านหนองมะเขือ
ตำบล :
  สะแกโพรง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-635135
โทรสาร :
  044-635135
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nhongmakhua 2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:14:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ


นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2