ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260084
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  260084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansawaiso(Prachaburana)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเกษตรบูรณะ
ตำบล :
  สะแกโพรง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-6666664
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  sawaisor2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)


นายธีรยุทธ โปรยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน