ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสนุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260085
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  260085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมสนุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSOMSANOOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสมสนุก
ตำบล :
  สะแกโพรง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044119360
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย. 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09:32:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมสนุก


นายอนุสรณ์ เตือประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน