ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260087
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  260087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannondang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนแดง
ตำบล :
  สะแกโพรง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044110773
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/2497
อีเมล์ :
  bannondang.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะแกโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแดง


นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน