ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260089
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  260089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านตลาดชัย
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  088-5833047
โทรสาร :
  044-666626
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  Pfoam12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563 เวลา 14:54:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดชัย


นายจำลอง เกรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน