ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260090
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  260090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเดื่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KRADUEANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกระเดื่อง
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-119353
โทรสาร :
  044-119353
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Kadueanang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:25:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง


นายธนายุทธ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน