ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260092
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  260092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านเมืองดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanmuangdoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเมืองดู่
ตำบล :
  เมืองฝาง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wd260092@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:40:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่


นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน