ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260094
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  260094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกระกาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHOKRAKANOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   99ม.7   บ้านบ้านโคกระกาน้อย
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044-630078
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  Kokraganoi31010058@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย


นางรัชตา ทันประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน