ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260095
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  260095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่มไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banromsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044630062
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  banromesai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่มไทร


นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน