ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260254
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKMAKA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองเจริญสุข
ตำบล :
  ชุมแสง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  0810664788
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  kocmaka@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า


นายสงัด เหมือนพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน