ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260417
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040050
รหัส Obec 6 หลัก :
  260417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านจาน
ตำบล :
  บ้านจาน
อำเภอ :
  พุทไธสง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044689632
โทรสาร :
  044689632
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  wadphobr4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:40:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์


นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2