ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260452
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  260452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลลำปลายมาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanlamplaimat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเจริญมาศ
ตำบล :
  ลำปลายมาศ
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2472
อีเมล์ :
  anubanlamplaimat123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ


นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน