ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260454
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  260454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมันปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongmunpla Kusolsamukkeewittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองมันปลา
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0848277134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  panuwat944@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:31:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา


นายภานุมาศ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน