ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260455
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  260455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุตาวงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUNBUTAWONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบุตาวงษ์
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661848
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม2482
อีเมล์ :
  butawong2394@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์


นายสมยศ นามแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน