ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวสะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260456
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  260456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวสะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuasaphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหัวสะพาน
ตำบล :
  หินโคน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  0895854681
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ก.ค.2483
อีเมล์ :
  kuasaphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:05:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวสะพาน


นายสำเภา วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน