ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260457
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  260457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหินโคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HINKHON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบล :
  หินโคน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/09/2476
อีเมล์ :
  hinkhon2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน


นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหินโคน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2