ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260458
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  260458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกะทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkating
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกะทิง
ตำบล :
  หินโคน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044-661394
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำปลายมาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกะทิง


นายอำพร นามไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน