ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260459
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  260459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkoksaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  หินโคน
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2483
อีเมล์ :
  J-prachun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:13:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกสะอาด


นางสาวปราณี แซ่โซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน