ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260462
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  260462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBantaladpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตลาดโพธิ์
ตำบล :
  ตลาดโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044187588
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"


นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน