ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260463
รหัส Smis 8 หลัก :
  31010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  260463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchaimongkonprasatvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   ุ6   บ้านบ้านพรสวรรค์
ตำบล :
  ตลาดโพธิ์
อำเภอ :
  ลำปลายมาศ
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31130
โทรศัพท์ :
  044630372
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  watchaimongkon@buriram1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน